Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3
ΓΚΕΛΑΝΤΟ

Το "Γκελάντο" διαφέρει από το συνηθισμένο κόκκινο κρασί, διότι για να παρασκευαστεί ένα λίτρο του χρειάζονται 5 κιλά Αγιωργήτικου σταφυλιού.

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΕΛΗΣ

Ωτορινολαρυγγολόγος
Δαμασκηνού 46, Κόρινθος - 20100
Τηλ. 27410 26631, 6944280764

www.gelis.gr
www.pharmagel.gr
www.curcumin.gr
www.d3gkelin.gr
www.zinc.gr
www.gkelismedicallexicon.gr
www.orlpedia.gr
www.gkelanto.gr
www.allergopedia.gr
www.gkelikosagiorgitiko.gr

Email: pharmage@otenet.gr


Recent reseach of red wine resveratrol

Recent reseach of red wine resveratrol 

alt

Dr Dimitrios N. Gelis, MD, Otorhinolaryngologist, DDS, PhD, with special interest in Medical Nutrition, Complementary Medicine, Vitamin D, Medical properties of Red Wine.

Damaskinou 46, Korinthos 20100, Greece tel. 00302741026631, 00306944280764

www.gelis.gr, www.orlpedia.gr, www.allergopedia.gr, www.gkelanto.gr, www.pharmagel.gr

Resveratrol (Trans-3,4',5-trihydroxystilbene) is a grape polyphenol present in various plants, peanuts, food products, red wine, grapes and their seeds. Resveratrol has anti-inflammatory, antifibrotic,  anticarcinogenic, anti-oxidant, cardioprotective, neuroprotective and anti-aging properties [1].

 

Anti-inflammatory effects of resveratrol 

Beneficial anti-inflammatory activities, most completely examined for resveratrol and curcumin, have been attributed to the capacity of plant phenols to prevent activation of nuclear factor-kappa B and the subsequent overexpression of pro-inflammatory mediators – cytokines, adhesion molecules, cyclooxygenase-2, 5-lipoxygenase, myeloperoxidase or inducible nitric oxide synthase [2]. Resveratrol (RSV) has anti-inflammatory and anti-oxidant actions which may contribute to its cardiovascular protective effects [3].

 

Anticarcinogenic effects of resveratrol 

It has also been found that resveratrol inhibits the proliferation of a variety of human cancer cell lines, including breast, prostate, colon, pancreatic, and thyroid [4]Resveratrol  has been shown to inhibit cancer and promote longevity in animal studies, activating many aspects of healthy metabolism [5, 6].

 

Anti-oxidant effects of resveratrol 

Several physiological aspects have been ascribed to resveratrol and similar compounds. Resveratrol, among others, has been recently described as a silent information regulator T1 (SIRT1) activator that increases AMP-activated protein kinase (AMPK) phosphorylation and reduces the oxidative damage biomarkers during aging in laboratory settings [7]. 


Diminished mitochondrial oxidative phosphorylation and aerobic capacity are associated with reduced longevity. Resveratrol is  activating the longevity gene SIRT1 which is a key regulator of energy and metabolic homeostasis [8, 9] .


Obesity, diabetes, hypertension, and hyperlipidemia constitute risk factors for morbidity and premature mortality. Based on animal and in vitro studies, resveratrol reverts these risk factors via stimulation of silent mating type information regulation 2 homolog 1 (SIRT1), but data in human subjects are scarce [10, 11]SIRT1 is considered the "longevity protein" known for its life spanning effects [12].

 

Atheroprotective and cardioprotective effects of resveratrol 

Olive oil and red wine antioxidant polyphenols, including oleuropein, hydroxytyrosol, tyrosol, elenolic acid, and resveratrol, at nutritionally relevant concentrations transcriptionally inhibit endothelial adhesion molecule expression, thus partially explaining atheroprotection from Mediterranean diets [13].


Resveratrol reduces platelet aggregation, induces vasorelaxation, limits endothelial activation, and modulates lipid and lipoprotein metabolism. Although the mechanisms of action of resveratrol have not been completely defined, there is evidence that some of the effects of resveratrol may be mediated via activation of sirtuin 1 and AMP-activated protein kinase and through inhibition of the pleiotropic transcription factor nuclear factor κB. 

Pathways proposed to underlie resveratrol-mediated cardioprotection include reduction of oxidative stress and activation of endothelial nitric oxide synthase. Adenosinergic mechanisms may play a role in its atheroprotective activity [14]

 

Antidepressant-like effect of resveratrol 

It has been studied in mouse models which were  subjected to experimental stress the induction of depression. It was found that resveratrol significantly boosted serotonin and noradrenaline, two important nerve transmitters that prevent depression. These findings indicate that the antidepressant-like effect of trans-resveratrol might be related to serotonergic and noradrenergic activation [15]. 


Researchers showed specific neurotransmitter improvement in various key regions of the brain as a result of resveratrol found in red grapes, red wine [16]. 


Of particular importance is that resveratrol directly inhibited monoamine oxidase-A (MAO-A), a key enzyme that breaks down neurotransmitters. By inhibiting MAO-A, various neurotransmitter levels remain higher in the face of stress [17]. This study indicates that resveratrol might be also of value in support of a better mood. 


Emerging evidence suggests that widely accessible and safe organic polyphenolic phytochemicals, in particular, treat depression at much lower concentrations than clinical doses of classical drugs. Structurally similar polyphenolics such as curcumin, resveratrol, and proanthocyanidins exhibit antioxidant and immunomodulatory properties and recent research suggests that they also modulate hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis activity, serotonergic transmission and hippocampal neurogenesis (perhaps via their effects on serotonin and HPA activity).


These data tempt speculation that polyphenolic compounds could also combat age-related cognitive decline, which is often accompanied bydepression and potentially by reduced levels of hippocampal neurogenesis. Here we review the relationships between dysregulation of these systems and age-related cognitive decline [18].

 

Neuroprotective effects of resveratrol 

Resveratrol is indicated to be involved in neuroprotection and anti-inflammation in epileptic rats. Altogether, our results suggest that resveratrol suppresses inflammatory responses induced by seizures partially via AMP-activated kinase/mammalian target of rapamycin [AMPK/mTOR ]pathway [19].


SIRT1 is linked in neurons to neuronal differentiation and neuroprotection. SIRT1 plays a role in the development and maintenance of dendritic branching in hippocampal neurons, and suggest that these effects are mediated by the ROCK [Rho-associated protein kinase] signaling pathway of the brain neurons [20].

 

References

1. Gweon EJ, Kim SJ. Resveratrol induces MMP-9 and cell migration via the p38 kinase and PI-3K pathways in HT1080 human fibrosarcoma cells. Oncol Rep. 2012 Nov 27. doi: 10.3892/or.2012.2151. [Epub ahead of print]

2. Jančinová VPerečko THarmatha JNosáľ RDrábiková K. Decreased activity and accelerated apoptosis of neutrophils in the presence of natural polyphenols. Interdiscip Toxicol. 2012 Jun;5(2):59-64. doi: 10.2478/v10102-012-0010-9.

 

3. Lee YEKim JWLee EMAhn YBSong KHYoon KHKim HWPark CWLi GLiu ZKo SH.Chronic Resveratrol Treatment Protects Pancreatic Islets against Oxidative Stress in db/db Mice. . PLoS One. 2012;7(11):e50412. doi: 10.1371/journal.pone.0050412. Epub 2012 Nov 30. 

4. Aydin SBacanli MTaner GSahin TBasaran ABasaran N. Protective effects of resveratrol on sepsis-induced DNA damage in the lymphocytes of rats. Hum Exp Toxicol. 2012 Nov 15. [Epub ahead of print]

5. Hector KL, Lagisz M, Nakagawa S. The effect of resveratrol on longevity across species: a meta-analysis. Biol Lett. 2012 Oct 23;8(5):790-3. doi: 10.1098/rsbl.2012.0316. 

6. Ferraz da Costa DC, Casanova FA, Quarti J, Malheiros MS, Sanches D, Dos Santos PS, Fialho E, Silva JL. Transient Transfection of a Wild-Type p53 Gene Triggers Resveratrol-Induced Apoptosis in Cancer Cells. PLoS One. 2012;7(11):e48746. doi: 10.1371/journal.pone.0048746. Epub 2012 Nov 12. 

7. Farghali HKutinová Canová NLekić N. Resveratrol and related compounds as antioxidants with an allosteric mechanism of action in epigenetic drug targets. Physiol Res. 2012 Nov 22. [Epub ahead of print]. 

8. Liu B, Ghosh S, Yang X, Zheng H, Liu X, Wang Z, Jin G, Zheng B, Kennedy BK, Suh Y, Kaeberlein M, Tryggvason K, Zhou Z. Resveratrol Rescues SIRT1-Dependent Adult Stem Cell Decline and Alleviates Progeroid Features in Laminopathy-Based Progeria. Cell Metab. 2012 Dec 5;16(6):738-50. 9. Lagouge M, Argmann C, Gerhart-Hines Z, Meziane H, Lerin C, Daussin F, Messadeq N, Milne J, Lambert P, Elliott P, Geny B, Laakso M, Puigserver P, Auwerx J.Resveratrol improves mitochondrial function and protects against metabolic disease by activating SIRT1 and PGC-1alpha. Cell. 2006 Dec 15;127(6):1109-22. Epub 2006 Nov 16.

10. Poulsen MM, Vestergaard PF, Clasen BF, Radko Y, Christensen LP, Stødkilde-Jørgensen H, Møller N, Jessen N, Pedersen SB, Jørgensen JO.

11. High-Dose Resveratrol Supplementation in Obese Men: An Investigator-Initiated, Randomized, Placebo-Controlled Clinical Trial of Substrate Metabolism, Insulin Sensitivity, and Body Composition. Diabetes. 2012 Nov 28. [Epub ahead of print]. 

12. Mukherjee S, Lekli I, Gurusamy N, Bertelli AA, Das DK. Expression of the longevity proteins by both red and white wines and their cardioprotective components, resveratrol, tyrosol, and hydroxytyrosol. Free Radic Biol Med. 2009 Mar 1;46(5):573-8. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2008.11.005. Epub 2008 Nov 24.

13. Carluccio MA, Siculella L, Ancora MA, Massaro M, Scoditti E, Storelli C, Visioli F, Distante A, De Caterina R. Olive oil and red wine antioxidant polyphenols inhibit endothelial activation: antiatherogenic properties of Mediterranean diet phytochemicals. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2003 Apr 1;23(4):622-9. Epub 2003 Feb 20.

14. Voloshyna IHussaini SMReiss AB. Resveratrol in cholesterol metabolism and atherosclerosis. J Med Food. 2012 Sep;15(9):763-73. doi: 10.1089/jmf.2012.0025. Epub 2012 Aug 2.

15. Xu Y, Wang Z, You W, Zhang X, Li S, Barish PA, Vernon MM, Du X, Li G, Pan J, Ogle WO. Antidepressant-like effect of trans-resveratrol: Involvement of serotonin and noradrenaline system. Eur Neuropsychopharmacol. 2010 Jun;20(6):405-13. doi: 10.1016/j.euroneuro.2010.02.013.

16. Yu Y, Wang R, Chen C, Du X, Ruan L, Sun J, Li J, Zhang L, O'Donnell JM, Pan J, Xu Y. Antidepressant-like effect of trans-resveratrol in chronic stress model: Behavioral and neurochemical evidences. J Psychiatr Res. 2012 Nov 19. pii: S0022-3956(12)00339-1.

17. Yu Y, Wang R, Chen C, Du X, Ruan L, Sun J, Li J, Zhang L, O'Donnell JM, Pan J, Xu Y. Antidepressant-like effect of trans-resveratrol in chronic stress model: Behavioral and neurochemical evidences. J Psychiatr Res. 2012 Nov 19. pii: S0022-3956(12)00339-1.

18. Ogle WOSpeisman RBOrmerod BK. Potential of Treating Age-Related Depression and Cognitive Decline with Nutraceutical Approaches: A Mini-Review. Gerontology. 2012 Aug 30. [Epub ahead of print]

19. Wang SJBo QYZhao XHYang XChi ZFLiu XW. Resveratrol pre-treatment reduces early inflammatory responses induced by status epilepticus via mTOR signaling. Brain Res. 2012 Dec 2. pii: S0006-8993(12)01821-5. doi: 10.1016/j.brainres.2012.11.027. [Epub ahead of print]

20. Codocedo JFAllard CGodoy JAVarela-Nallar LInestrosa NC. SIRT1 Regulates Dendritic Development in Hippocampal Neurons. PLoS One. 2012;7(10):e47073. doi: 10.1371/journal.pone.0047073. Epub 2012 Oct 4.

 

 

 

 

 

 

Last Updated (Friday, 16 August 2013 21:56)