Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3
ΓΚΕΛΑΝΤΟ

Το "Γκελάντο" διαφέρει από το συνηθισμένο κόκκινο κρασί, διότι για να παρασκευαστεί ένα λίτρο του χρειάζονται 5 κιλά Αγιωργήτικου σταφυλιού.

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΕΛΗΣ

Ωτορινολαρυγγολόγος
Δαμασκηνού 46, Κόρινθος - 20100
Τηλ. 27410 26631, 6944280764

www.gelis.gr
www.pharmagel.gr
www.curcumin.gr
www.d3gkelin.gr
www.zinc.gr
www.gkelismedicallexicon.gr
www.orlpedia.gr
www.gkelanto.gr
www.allergopedia.gr
www.gkelikosagiorgitiko.gr

Email: pharmage@otenet.gr


Η ρύθμιση της υπέρτασης με τις πολυφαινόλες του κόκκινου σταφυλιού©

Ο σημαντικότερος κίνδυνος πρόκλησης μιας ποικιλίας καρδιαγγειακών νόσων, νόσου των στεφανιαίων, καρδιακής ανεπάρκειας, αγγειοεγκεφαλικού επεισοδίου και περιφερικής αγγειακής νόσου είναι η υπέρταση [1].

alt

Δρ Δημήτριος Ν.Γκέλης, Ιατρός,Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ τηςΙατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δαμασκηνού 46, Κόρινθος 20100

τηλ.2741026631, 6944280764 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.gelis.gr    www.orlpedia.gr    www.allergopedia.gr   www.pharmagel.gr   www.gkelanto.gr

alt

Γκέλη Δ. Αικατερίνη

Ιατρός, Ακτινοδιαγνώστρια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ιατρική Διατροφολογία, Περιβαλλοντική Ιατρική και τις επιδράσεις του κόκκινου κρασιού στην υγεία

Η υπέρταση σχετίζεται με το διαβήτη, νεφρική διαταραχή, υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας της καρδιάς και αυξάνει τον κίνδυνο μελλοντικών καρδιαγγειακών συμβαμάτων [7]. 

Η πρόκληση ενός αγγειοεγκεφαλικού επεισοδίου και η νόσος των στεφανιαίων είναι τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας των ανθρώπων της σύγχρονης κοινωνίας και η υπέρταση είναι σημαντικός προδιαθεσικός παράγοντας πόκλησής τους [8, 9].

 

Παρά το  γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμα σήμερα αποτελεσματικά αντιυπερτασικά φάρμακα, τα υπερτασικά άτομα  με υποκλινικές βλάβες σε κάποιο από τα εσωτερικά τους όργανα  ή με παράγοντες κινδύνου καρδιοκυκλοφορικής βλάβης, όπως η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας της καρδιάς, ο σακχαρώδης διαβήτης ή η διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας, είναι ιδιαίτερα επιρρεπή σ’αυτές τις αθηρωματοσκληρυντικές επιπλοκές [10-13].

 

Η παθογένεση της υπέρτασης σχετίζεται με το αυξημένο οξειδωτικό στρες που οφείλεται στην υπερπαραγωγή αντιδραστικών ριζών οξυγόνου [reactive oxygen species (ROS)]. Η ανισορροπία της σχέσης παραγωγής αντιοξειδωτικιών μηχανισμών και της παραγωγής ελεύθερων αντιδραστικών ριζών οξυγόνου έχει ως επακόλουθο την αύξηση της αρτηριακής πίεσης [1].

 

Γιαυτό το λόγο, είναι επιτακτιική η εφαρμογή συμπληρωματικών πρωτογενών προληπτικών στρατηγικών, στις οποίες περιλαμβάνονται και κατάλληλες τροποποιήσεις της δίαιτας, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου εγκατάστασης της υπέρτασης [7].

 

Το οξυγόνο και οι αντιδραστικές ρίζες του 

Ένα από τα σημαντικότερα μόρια στη Γη είναι το οξυγόνο, διότι εξασφαλίζει τη βιοχημική συμμετρία της οξυγονικής φωτοσύνθεσης και της αερόβιας αναπνοής και διατηρεί την ομοιοστασία  στη βιοσφαίρα του πλανήτη μας  [2].

 

Οι αντιδραστικές ρίζες οξυγόνου (ROS) είναι σημαντικά σηματοδοτικά μόρια  στις φυσιολογικές διαδικασίες του σώματος, όπως η άμυνα του ξενιστή, η γήρανση του οργανισμού και η κυτταρική ομοιοστασία. Η αύξηση της διαθεσιμότητας ων αντιδραστικών ριζών οξυγόνου  και η τροποποιημένη οξειδοαναγωγική σηματοδότηση   έχουν εμπλακεί  στην έναρξη και την εξέλιξη  των χρόνιων νόσων, περιλαμβανομένης και της υπέρτασης [14].

 

Οι αντιδραστικές ρίζες οξυγόνου (ROS) είναι μόρια που παράγονται από το οξυγόνο, τά οποία παίζουν διπλό ρόλο στα βιολογικά συστήματα. Ο πρώτος ρόλος μπορεί να είναι επιβλαβής ή τοξικός και ο δεύτερος ρόλος επωφελής για τα οργανικά συστήματα του σώματος.

 

Οι  αντιδραστικές ρίζες οξυγόνου (ROS) μπορεί να θεωρηθούν ως δίκοπο μαχαίρι, διότι σε μέτριες συγκεντρώσεις το πρωτοξείδιο του αζώτου [nitricoxide (NO•)]  και το ανιόν του υπεροξειδίου [superoxide anion] μαζί με άλλες αντιδραστικές ρίζες οξυγόνου παίζουν σημαντικό ρόλο, ως ρυθμιστικοί μεσο0λαβητές, στις διαδικασίες της κυτταρικής σηματοδότησης [2].

 

Πολλές από τις κυτταρικές αντιδράσεις, που γίνονται με τη μεσολάβηση αντιδραστικών ριζών οξυγόνου, στην πραγματικότητα προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες και αποκαθιστούν τη οξειδοαναγωγική ομοιοστασία. Από την άλλη πλευρά η υπερπαραγωγή  αντιδραστικών ριζών οξυγόνου μπορεί να προκαλέσει βλάβες [2].

 

Από τις έρευνες που έχουν γίνει σε ασθενείς με διάφορα νοσήματα  έχει φανεί ότι το οξειδωτικό στρες σχετίζεται με την παθογένεση του σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκίας, καρκίνου, καρδιαγγειακών νόσων, φλεγμονής, ισχαιμική βλάβη  /επαναιματάρδευσης, αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, νευροεκφυλιστικών διαταραχών, υπέρτασης και γήρανσης [2].

 

Εν τω μεταξύ υπάρχουν διαρκώς αυξανόμενες αποδείξεις ότι επιγενετικές τροποποιήσεις  συμμετέχουν στους παθολογικούς μηχανισμούς πολλών καρδιοκυκλοφορικών νόσων, οι οποίες διασταυρώνονται με τις διαδρομές που συμμετέχουν στο οξειδωτικό στρες. Ο όρος επιγενετική σημαίνει τις αλλαγές που υφίσταται ο φαινότυπος και η γονιδιακή έκφραση χωρίς τροποποιήσεις της αλληλουχίας του DNA  [3].

 

Αντιδραστικές ρίζες οξυγόνου (ROS) και δυσλειτουργία του ενδοθηλίου 

Η υπερπαραγωγή αντιδραστικών ριζών οξυγόνου περιορίζει τη βιοδιαθεσιμότητα του πρωτοξειδίου του αζώτου, πράγμα που οδηγεί στη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου. Αυτό σημαίνει την διαταραχή της ισορροπίας  των παραγόντων που χαλαρώνουν το αγγειακό ενδοθήλιο, όπως το πρωτοξείδιο του αζώτου και των παραγόντων που συστέλλουν τα αγγεία, όπως η αγγειοτενσίνη-ΙΙ και η ενδοθηλίνη -1 με υπεροχή των τελευταίων. Επακόλουθο αυτών είναι η πρόκληση αυξημένης ολικής περιφερικής αντίστασης [1], η οποία μαζί με την αγγειακή επαναδόμηση [vascular remodelling] οδηγούν στην εγκατάσταση της υπέρτασης [4].

 

Οξειδωτικό στρες των νεφρών και υπέρταση 

Αν και το οξειδωτικό στρες μπορεί να μην είναι η μοναδική αιτία υπέρτασης, εν τούτοις πολλαπλασιάζει την ανύψωση της αρτηριακής πίεσης, όταν υπάρχουν και άλλοι προ-υπερτασικοί παράγοντες, όπως η υπερβολική λήψη μαγειρικού άλατος (χλωριούχου νατρίου), η ενεργοποίηση του συστήματος ρενίνινης-αγγειοτενσίνης –αλδοστερόνης και η υπερδραστηριότητα του συμπαθητικού συστήματος, τουλάχιστον σε πειραματικά μοντέλα [14]. 

 

Το νεφρικό οξειδωτικό στρες  μπορεί να είναι η αιτία  ή το επακόλουθο ή συχνότερα ένας ενισχυτικός παράγοντας για την υπέρταση. Οι αυξημένες αντιδραστικές ρίζες οξυγόνου στους νεφρούς έχει αναφερθεί  σε πολλαπλά μοντέλα υπέρτασης και σχετίζονται με τη νεφρική αγγειοσύσπαση  και τις αλλαγές της νεφρικής λειτουργίας.

 

Η οξειδάση του φωσφορικού δινουκλεοτιδίου νικοτιναμιδικής αδενίνης [Nicotinamideadeninedinucleotidephosphateoxidase] είναι μια κεντρική πηγή αντιδραστικών ριζών οξυγόνου στον υπερτασικό νεφρό  και με τη συμμετοχή ενός ελαττωματικού αντιοξειδωτικού συστήματος [5].

 

Το υπεροξείδιο [Superoxide] έχει εντοπιστεί ως η κύρια αντιδραστική ρίζα οξυγόνου για την αγγειακή και τη σωληναριακή δυσλειτουργία του νεφρού. Όμως το υπεροξείδιο του υδρογόνου [hydrogen peroxide (H2O2)] έχει εμπλακεί  στην ελαχιστοποίηση της αντιδραστικότητας των αρτηριολίων, που εντοπίζονται προ του θαυμασίου σπειράματος του νεφρού  [preglomerular reactivity] και την προαγωγή της μυελικής ροής αίματος του νεφρού και της νατριούρησης από πίεση, σε πειραματόζωα [5]. 

 

Οι αυξημένες αντιδραστικές ρίζες οξυγόνου έχουν εμπλακεί και στη νεφρική αγγειοσύσπαση, την απελευθέρωση ρενίνης, την ενεργοποίηση των νεφρικών προσαγωγών νεύρων, την αυξημένη σύσπαση και τις μυογενείς αποκρίσεις των προσαγωγών αρτηριολίων, την ενισχυμένη σωληναριο-παρασπειραματική αλληλορρύθμιση, τη δυσλειτουργία των κυττάρων του θαυμασίου σπειράματος και την πρωτεϊνουρία  [5].

 

Η αναχαίτιση των αντιδραστικών ριζών οξυγόνου με αντιοξειδωτικά, μιμητικά της δισμουτάσης του υπεροξειδίου [superoxide dismutase mimetics] ή αναστολείς του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης ή γενετική έλλειψη ενός εκ των στοιχείων του σηματοδοτικού καταρράκτη  συχνά εξασθενεί  ή καθυστερεί την έναρξη της υπέρτασης και διατηρεί τη νεφρική δομή και λειτουργία [5].

Χρειάζονται νέες προσεγγίσεις συγκράτησης των οδών του οξειδωτικού στρες για τον περιοροσμό των  O2·- μάλλον παρά την εκλεκτικότητα του H2O2 και /ή  να ενισχυθούν οι αντιοξειδωτικέ οδοί  στα άτομα με προδιατεθειμένους νεφρούς  για να προληφθούν τα βλαπτικά αποτελέσματα της υπέρτασης στους νεφρούς  [5].

 

Τα επακόλουθα της υπέρτασης   

Μέχρις ότου η υπέρταση φθάσει σε ένα προχωρημένο στάδιο  προκλεί ελάχιστα συμπτώματα, διότι αν εξελιχθεί δημιουργεί σοβαρά προβλήματα υγείας με μακροχρόνια δυσάρεστα επακόλουθα.

Οι υπερτασικοί χρειάζεται να παίρνουν αντιυπερτασικά φάρμακα εφ’ όρου ζωής, προκειμένου να έχουν σε έλεγγχο την υπέρτασή τους και να προλάβουν τις επιπλοκές της.

Μερικά από αυτά τα φάρμακα είναι ακριβά και μπορεί να προκαλούν και επιπλοκές. Γιαυτό το χρόνο ήλθε το πλήρωμα του χρόνου να ερευνηθούν επιστημονικά οι θεραπείες της συμπληρωματικής ιατρικής, οι οποίες είναι αποτελεσματικότερες και με ελάχιστα ανεπιθύμητα αποτελέσματα [1].

 

Η αντιυπερτασική δράση των αντιοξειδωτικών και των πολυφαινολών 

Οι αντιοξειδωτικές θεραπείες έχουν αξιολογηθεί σε υπερτασικούς ασθενείς με στόχο την ελάττωση των ελευθερων ριζών οξυγόνου [ROS] και την αύξηση της καθαριστικής τους ικανότητας [4].

 

Σε επιδημιολογικές μελέτες έχει αναφερθεί ένας μεγαλύτερος περιορισμός του καρδιοκυκλοφορικού κινδύνου και των μεταβολικών διαταραχών, όταν εφαρμόζονται δίαιτες πλούσιες σε πολυφαινόλες [15]. Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι τα τρόφιμα κλειδιά, των οποίων η πρόσληψη σε μεγάλες ποσότητες σχετίζονται με τη βελτίωση πολυάριθμων παθολογικών καταστάσεων, περιλαμβανομένης της υπέρτασης. Τέτοιες δράσεις που προάγουν την υγεία έχουν έντονα αποδοθεί στα αντιοξειδωτικά χαρακτηριστικά των διαφόρων πολυφαινολών των φρούτων και των λαχανικών.

 

Επακόλουθο των παραπάνω, βάσει αυτής της υπόθεσης , πολλά ποτά και τρόφιμα πλούσια σε πολυφαινόλες , όπως τα σταφύλια, το κόκκινο κρασί, το τσάι το κακάο και τα προιόντα της σόγιας καθώς και πολλά από τα καθαρά χημικά συστατικά τους, μελετώνται, τόσο ως αντιοξειδωτικοί, όσο και ως αντιυπερτασικοί παράγοντες  [1].

 

Με αυτό το πνεύμα, οι πολυφαινόλες, που είναι πολύδιαδεδομένα αντιοξειδωτικά στα φρούτα, τα λαχανικά και το κόκκινο κρασί έχουν επιδείξει των επωφελή ρόλο τους στη θεραπεία της υπέρτασης , δρώντας  ως καθαριστές των ελευθέρων ριζών του οξειγόνου, ως χηλοποιητές μετάλλων(δηλαδή δημιουργούν χηλικές ενώσεις με μέταλλα), ως τροποποιητές της ενζυματικής έκφρασης  και ρυθμιστές της βιοδιαθεσιμότητας του μονοξειδίου του αζώτου(ΝΟ).

Οι πολυφαινόλες του κόκκινου κρασιού, των φρούτων και των λαχανικών επηρεάζουν τη λειτουργία του αγγειακού ενδοθηλίου και συνεπεία τούτου την αρτηριακή πίεση [6].

 

Οι πολυφαινόλες ενεργοποιούν και ενισχύουν την έκφραση  της συνθάσης του μονοξειδίου του αζώτου  [nitric oxide synthase (eNOS) expression] μέσω διαφόρων οδών σηματοδότησης, αυξάνουν τη γλουταθειόνη [glutathione (GSH)] και αναστέλουν τη δράση των ενζύμων που παράγουν ROS, όπως το  NADPH και οι ξανθινοξειδάσες.  Αυτές οι οδοί οδηγούν σε βελτίωση της λειτουργίας του ενδοθηλίου των αγγγείων  με επακόλουθο την ομαλοποίηση του αγγειακού τόνου και το συνολικό αντιυπερτασικό αποτέλεσμα.  

 

Στην πράξη, η Μεσογειακή δίαιτα και το Γαλλικό παράδοξο, ήπια έως μέτρια χρήση του κόκκινου κρασιού, και συμπληρωματική λήψη πολυφαινολών, όπως η ρεσβερατρόλη ή κερσετίνη [Vinogkelin], καθώς και πειραματικές και κλινικές  μελέτες με την εφαρμογή των παραπάνω έχουν επιβεβαιώσει τα αντιυπερτασικά αποτελέσματα των πολυφαινολών, είτε στην πρόληψη, είτε στη θεραπεία.

Παρά τούτο χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθούν οι μοριακοί μηχανισμοί  της δράσης και της εκδήλωσης πιθανών παρενεργειών, αν πρόκειται να συστηθεί μια ευρύτερη χρήση των πολυφαινολών [4].

 

Έστω και αν τα δεδομένα μας δεν είναι οριστικά και πολλές ερωτήσεις παραμένουν αναπάντητες, η συνολικές αποδείξεις  είναι ενθαρρυντικές για να ποφασιστεί η εφαρμογή διατών που περιέχουν πολυφαινόλες που μπορούν να οφελήσουν τα υπερτασικά άτομα και το σημαντικότερο εκείνα τα άτομα που αδυνατούν να θέσουν σε έλεγχο την υπέρτασή τους [6].

 

Τα καρδιοπροστατευτικά αποτελέσματα των πολυφαινολών του κόκκινου κρασιού 

Οι πολυφαινόλες που υπάρχουν στο κόκκινο κρασι και ιδίως στο κόκκινο βιολογικό Αγιωργίτικο ''Γκέλικος'', και στο γλυκό, λιαστό Ιατρικό οίνο ''Gkelanto ή Γκελάντο", προέρχονται από τους σπόρους και τις φλούδες του βιολογικού κόκκινο Αγιωργίτικο σταφύλι ''Γκέλικο"Τα αντιοξειδωτικά αποτελέσματα των πολυφαινολών των σπόρων και των φλουδών των κόκκινων σταφυλιών και του κόκκινου κρασιού αποδίδονται στη ρύθμιση των ενζύμων οξειδοαναγωγής, με επακόλουθο τον περιορισμό της παραγωγής των αντιδραστικών  ριζών  οξυγόνου στα μιτοχόνδρια,  των  NADPH οξειδασών   και της  αποσυζευγμένης συνθάσης του ενδοθηλιακού ΝΟ [νιτρικό οξείδιο ή μονοξείδιο του αζώτου]. Επιπρόσθετα επίσης απορρυθμίζουν πολλαπλά αντιοξειδωτικά ένζυμα.  

 

Αν και τα δεδομένα που υποστηρίζουν τα αποτελέσματα των πολυφαινολών  των σπόρων, των φλουδών των κόκκινων σταφυλιών και του κόκκινου κρασιού  στον περιορισμό του οξειδωτικού στρες, πολλά υπόσχονται, εν τούτοις υπάρχουν διάφορες μελέτες που περιγράφουν επιπρόσθετους μηχανισμούς των επωφελών για την υγεία αποτελεσμάτων των πολυφαινολών.

 

Οι πολυφαινόλες των σπόρων και των φλουδών των κόκκινων σταφυλιών και του κόκκινου κρασιού αυξάνουν την παραγωγή του  ενδοθηλιακού ΝΟ, οδηγώντας σε μια ενδοθηλιοεξαρτώμενη χαλάρωση σε καταστάσεις, όπως η υπέρταση, το αγγειοεγκεφαλικό επεισόδιο η το μεταβολικό σύνδρομο. 

 

Πολυάριθμα μόρια που περιέχονται στους σπόρους και τις φλούδες των κόκκινων σταφυλιών και στο κόκκινο κρασί, τα φρούτα και τα λαχανικά ενεργοποιούν τις σιρτουίνες που αυξάνουν τη διάρκεια ζωής και τη σιγή των μεταβολικών και φυσιολογικών διαταραχών, που σχετίζονται με τη δυσλειτουργία του ενδοθηλιακού NO  [15].

 

Το όφελος σε σχέση με τα τοξικά αποτελέσματα της λήψης οινοπνεύματος 

Η λήψη μεγάλης ποσότητας κόκκινου κρασιού σημαίνει και αυξημένη λήψη οινοπνεύματος  και τούτο είναι επιβλαβές για τον οργανισμό, καθώς σχετίζεται με αύξηση της συχνότητας του αλκοολισμού, αύξηση του επιπέδου των τριγλυκεριδίων του πλάσματος, καθώς επίσης και την καρδιαγγειακή νόσο, το λιπώδες ήπαρ από οινόπνευμα και την ανάπτυξη παγκρεατίτιδας.

Η υπερτριγλυκεριδαιμία από λήψη οινοπνεύματος  οφείλεται στην έκκριση της πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτείνης, τη διαταραχή της λιπόλυσης και τις αυξημένες ροές ελεύθερων λιπαρών οξέων από το λιπώδη ιστό προς το ήπαρ.   

 

Παρά τούτο ή μικρή έως μέτρια κατανάλωση οινοπνεύματος  μπορεί να σχετιστεί με ελλάττωση των τριγλυκεριδίων του πλάσματος, πράγμα το οποίο πιθανόν καθορίζεται από το είδος του αλκοολούχου ποτού  που καταναλώνεται, τους γενετικούς πολυμορφισμούς  και τον τρόπο ζωής. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω θα πρέπει να δίδεται συμβουλή στα άτομα με υπερτριγλυκεριδαιμία να περιορίζουν ή να διακόπτουν την κατανάλωση οινοπνεύματος  [16]. 

Τα προληπτικά καρδιοπροστατευτικά αποτελέσματα της μέτριας καθημερινής κατανάλωσης κόκκινου κρασιού είναι καλά τεκμηριωμένα. 

Ο Rifler JP, και οι συνεργάτες (2012), ερεύνησαν τα αποτελέσματα της κατανάλωσης κόκκινου κρασιού στη μέτρηση αιματολογικών παραμέτρων [λιπίδια, αντιοξειδωτική ικανότητα,  ρευστότητα και δυναμικό της κυτταρικής μεμβράνης των ερυθροκυττάρων  σε επιλεγμένους νοσοκομειακούς ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου] με σκοπό την αξιολόγηση των προοπτικών της δευτεροπαθούς πρόληψης κατά τη διάρκεια  μιας περιοδου καρδιακής επαναπροσαρμογής.

 

Κατά την περίοδο της μελέτης δύο εβδομάδων  οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε μια δίαιτα Μεσογειακού τύπου και συγκρίθηκαν δύο ομάδες αυτών των ασθενών. Στην πρώτη ομάδα οι ασθενείς έπαιρναν κόκκινο κρασί (250ml ημερησίως), ενώ οι ασθενείς της δεύτερης ομάδας  έπιναν μόνο νερό. Στους ασθενείς και των δύο ομάδων αξιολογήθηκαν  οι σωματικές, κλινικές παράμετροι και οι παράμετροι του αίματος την 1η  και 14η ημέρα.

 

Οι μετρήσεις έδειξαν θετικά αποτελέσματα με τη μικρή κατανάλωση κόκκινου κρασιού στις αιματολογικές μετρήσεις (ελάττωση της συνολικής χοληστερόλης  και της LDL), αύξηση της ρευστότητας της κυτταρικής μεμβράνης των ερυθροκυττάρων και του αντιοξειδωτικού επιπέδου [17].

 

Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μέτρια κατανάλωση κόκκινου κρασιού, έστω και για σύντομη χρονική περίοδο, σε συνδυασμό με μια δίαιτα Μεσογειακού τύπου βελτιώνει διάφορες αιματολογικές παραμέτρους στα λιπίδια και την αντιοξειδωτική κατάσταση  σε ασθενείς στους οποίους προηγήθηκε ισχαιμικό επεισόδιο των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς [17].

 

Σε περίπτωση, κατά την οποία ακόμη και η μέτρια κατανάλωση κόκκινου κρασιού δεν ενδείκνυται για λόγους πρόληψης του αλκοολισμού ή προστασίας της ηπατικής λειτουργίας,   η κατανάλωση βιολογικού, φυσικού, γλυκού , λιαστού κόκκινου κρασιού (Gkelanto, ιατρικός οίνος) θα μπορούσε να ήταν χρήσιμη.  

Η καθημερινή κατανάλωση 2 κουταλιών της σούπας του βιολογικού ιατρικού οίνου Gkelanto εξασφαλίζει επαρκείς επωφελείς ποσότητες πολυφαινολών του κόκκινου κρασιού (ρεσβερατρόλη, σιρτουίνες, κλπ) με τη μικρότερη δυνατή δόση οινοπνεύματος. Σημειωτέον ότι το Gkelanto  παρασκευάζεται από βιολογικό Αγιωργίτικο κρασί των βιολογικών σταφυλιών ''Γκέλικος'', που θεωρείται ως ένα από τα πλουσιότερα κρασιά στον κόσμο, σε πολυφαινόλες, τανίνες και ανθοκυανίνες.

Παρά τούτο, σε περίπτωση που κάποιο άτομα επιβάλλεται να προσλάβει τις πολυφαινόλες του κόκκινου σταφυλιού, αλλά επιθυμεί να αποφύγει τελείως το οινόπνευμα, μπορεί αντί κόκκινου κρασιού να πάρει συμπληρωματικά τις κάψουλες Vinogkelin ή Βινογκελίν, οι οποίες περιέχουν αποξηραμένη σκόνη των σπόρων και των φλουδών του βιολογικού κόκκινου σταφυλιού ''Γκέλικος" Αγιωργίτικο.

Παίρνοντας κανείς τρεις έως έξι κάψουλες Vinogkelin ή Βινογκελίν ημερησίως είναι σαν να καταναλώνει ένα έως δύο ποτήρια κόκκινου κρασιού  ημερησίως, αποφεύγοντας έτσι κάθε κίνδυνο που κρύβεται πίσω από την κατανάλωση οινοπνεύματος, που δεν του το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του.

Το παρόν άρθρο ανανεώθηκε στις 13 Ιανουαρίου του 2018.

Βιβλιογραφία

 

1. Leong XFRais Mustafa MJaarin K. Nigella sativa and Its Protective Role in Oxidative Stress and Hypertension. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:120732. doi: 10.1155/2013/120732. Epub 2013 Mar 7. 

2. Gutowski MKowalczyk S. A study of free radical chemistry: their role and pathophysiological significance. Acta Biochim Pol. 2013 Mar 19. [Epub ahead of print] 

3. Kim GH, Ryan JJ, Archer SL. The Role of Redox Signaling in Epigenetics and Cardiovascular Disease. Antioxid Redox Signal. 2013 Mar 12. [Epub ahead of print] 

4. Rodrigo RGil DMiranda-Merchak AKalantzidis G. Antihypertensive role of polyphenols. Adv Clin Chem. 2012;58:225-54. 

5. Araujo MWilcox CS. Oxidative stress in hypertension: role of the kidney. Antioxid Redox Signal. 2013 Mar 9. [Epub ahead of print] 

6. Galleano M, Pechanova O, Fraga CG. Hypertension, nitric oxide, oxidants, and dietary plant polyphenols. Curr Pharm Biotechnol. 2010 Dec;11(8):837-48. 

7. Woo KSYip TWChook PKwong SKSzeto CCLi JKYu AWCheng WKChan TYFung KPLeung PC. Cardiovascular Protective Effects of Adjunctive Alternative Medicine (Salvia miltiorrhiza and Pueraria lobata) in High-Risk Hypertension. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:132912. doi: 10.1155/2013/132912. Epub 2013 Mar 7. 

8. Murray CJL, Lopez AD. Mortality by cause for eight regions of the world: Global Burden of Disease Study. The Lancet. 1997;349(9061):1269–1276. [PubMed] 

9. Kearney PM, Whelton M, Reynolds K, Muntner P, Whelton PK, He J. Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. The Lancet. 2005;365(9455):217–223. [PubMed] 

10. Koren MJ, Devereux RB, Casale PN, Savage DD, Laragh JH. Relation of left ventricular mass and geometry to morbidity and mortality in uncomplicated essential hypertension. Annals of Internal Medicine. 1991;114(5):345–352. [PubMed] 

11. National Kidney Foundation. K/DOQI clinical practice guidelines on hypertension and antihypertensive agents in chronic kidney disease. American Journal of Kidney Diseases. 2004;43(supplement 1):S1–S290. [PubMed] 

12. Almgren T, Wilhelmsen L, Samuelsson O, Himmelmann A, Rosengren A, Andersson OK. Diabetes in treated hypertension is common and carries a high cardiovascular risk: results from a 28-year follow-up. Journal of Hypertension. 2007;25(6):1311–1317. [PubMed] 

13. Mancia G, de Backer G, Dominiczak A, et al. 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension: the task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) European Heart Journal. 2007;28:1462–1536. [PubMed] 

14. Montezano ATouyz RM. Reactive oxygen species, vascular Noxs and hypertension: Focus on translational and clinical research. Antioxid Redox Signal. 2013 Apr 22. [Epub ahead of print] 

15. Andriantsitohaina RAuger CChataigneau TÉtienne-Selloum NLi HMartínez MCSchini-Kerth VBLaher I. Molecular mechanisms of the cardiovascular protective effects of polyphenols. Br J Nutr. 2012 Nov 14;108(9):1532-49. doi: 10.1017/S0007114512003406. Epub 2012 Aug 31. 

16. Klop BRego ATCabezas MC. Alcohol and plasma triglycerides. Curr Opin Lipidol. 2013 Mar 17. [Epub ahead of print] 

17. Rifler JPLorcerie FDurand PDelmas DRagot KLimagne EMazué FRiedinger JMd'Athis PHudelot BProst MLizard GLatruffe N. A moderate red wine intake improves blood lipid parameters and erythrocytes membrane fluidity in post myocardial infarct patients. Mol Nutr Food Res. 2012 Feb;56(2):345-51. doi: 10.1002/mnfr.760.

 

Last Updated (Saturday, 13 January 2018 23:56)