Είστε εδώ

Αποστείρωση του βιολογικού αμπελώνα©

Για να παρασκευαστεί ένα ιατρικό, βιολογικό κόκκινο κρασί [medical organic red wine], όπως το Γκέλικος Αγιωργίτικο στη Νεμέα, πρέπει να εφαρμοστούν προσεκτικές εργασίες αποστείρωσης των αμπελιών και των συρμάτων πάνω στα οποία απλώνουν τα κλαδιά και τα τσαμπιά τους τα αμπέλια.

Δεν είναι δυνατόν να έχει κανείς μια επιτυχημένη βιολογική συγκομιδή σταφυλιών, αν δεν φροντίζει αμέσως μετά την κάθε συγκομιδή να κάνει προσεκτική καθαριότητα και αποστείρωση του αμπελώνα με φυσικούς τρόπους, χωρίς τη χρήση, οποιουδήποτε φυτοφαρμάκου, ζιζανιοκτόνου, παρασιτοκτόνου ή συνθετικού λιπάσματος.

Όταν λέμε αποστείρωση του αμπελώνα, αναφερόμαστε στις εργασίες που αποσκοπούν  να διατηρήσουμε τα κλίματα καθαρά από παθογόνους τοξικούς μύκητες.

Κατά τον τρύγο  δεν επιτρέπεται να μπουν στον αμπελώνα πλαστικές κλούβες που δεν έχουν πλυθεί προηγουμένως με καυτό νερό. Τα ψαλίδια και οι κόφτες που χρησιμοποιούνται στο κόψιμο των τσαμπιών πλένονται, σωστά να μη φέρουν οτιδήποτε μολυσματικό από χρήση τους σε άλλους αμπελώνες.

Βεβαίως αυτή η διαδικασία συμπίπτει με τη σωστή διαχείριση του εδάφους, αλλά έχει λιγότερο να κάνει με την απομάκρυνση των ζιζανίων και περισσότερο με την απομάκρυνση πραγμάτων, που ήδη είναι νεκρωμένα και σάπια.

Επίσης αφορά και το σύστημα ανάρτησης των αμπελιών, στα οποία απλώνονται τα κλαδιά τους και κρέμονται τα τσαμπιά.

Ως βιολογικός καλλιεργητής αμπελιών υψηλών ποιοτικών και διακριτικών  απαιτήσεων προσπαθώ να διατηρώ τον αμπελώνα, όσο μπορώ, μαζί με τους συνεργάτες μου, καθαρό από κάθε μορφής ρύπο. Ουσιαστικά είναι ο μόνος βιολογικός αμπελώνας στον κόσμο υπό ιατρική επίβλεψη.

Στόχος μου είναι να απομακρύνω οτιδήποτε θα μπορούσε να φιλοξενήσει τοξικούς μύκητες και τους σπόρους τους.

Στον αμπελώνα αφαιρούνται κάθε είδους σκουπίδια που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της συγκομιδής από τους εργαζόμενους ή τους επισκέπτες (εγκαταλειμμένες σπασμένες πλαστικές κλούβες, πλαστικά αντικείμενα, σακούλες, σχοινιά, τσουβάλια, καλάθια, σάπια τσαμπιά και συσσωρευμένα σάπια αμπελόφυλλα).

Αμέσως μετά τη συγκομιδή γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος του κάθε κλίματος, ώστε να αφαιρούνται τα μικροτσαμπιά, οι έλικες των κλαδιών που περιτυλίγονται γύρω από τα σύρματα ανάρτησης των κλαδιών του κάθε αμπελιού. 

Αν αφεθούν αυτά πάνω στα κλίματα όλο το χειμώνα , τότε προτού γίνει ο κλάδος (κλάδεμα) αφαιρείται προσεκτικά οτιδήποτε σάπιο ή νεκρωμένο υπάρχει στα κλίματα.

Αν όλα αυτά τα σάπια δεν αφαιρεθούν πριν από το κλάδο το Φεβρουάριο και αφεθούν πάνω στα κλίματα, καθώς έρχεται ο χειμώνας, πέφτουν στο έδαφος και το μολύνουν.

Τα σύρματα ανάρτησης των κλιμάτων πρέπει να καθαρίζονται τελείως από τους έλικες των κλαδιών, που περιτυλίγονται γύρω από τα σύρματα για να συγκρατηθούν τα κλαδιά, τους σπάγγους, πλαστικές ταινίες, κλπ.
Αυτά γίνονται πριν φουσκώσουν  τα μπουμπούκια και προτού γίνει οποιοσδήποτε ψεκασμός με βοδρυγάλειο πολτό.

Ο ρόλος του βιολογικού λιπάσματος
Στον αμπελώνα Γκέλικος χρησιμοποιούνται ως φυσικό λίπασμα τα κομμένα χόρτα που φύονται ανάμεσα στα αμπέλια και ο βίκος που και αυτός κόβεται την άνοιξη και αφήνεται να ξεραθεί στο έδαφος.

Η χρησιμοποίηση φυσικού λιπάσματος αποτελεί το μόνο τρόπο αύξησης των θρεπτικών ουσιών του αμπελώνα Γκέλικος.

Χρησιμοποιείται χωνεμένη κοπριά Αγγελοκάστρου από μαντρί αιγοπροβάτων ελεύθερης βοσκής, που τρέφονται κυρίως με άγρια χόρτα και πουρναρόφυλλα.

Δίδεται πολύ προσοχή στην ποιότητα της κοπριάς, ώστε να μην περιέχει σκουπίδια ή άλλου τύπου απορρίμματα, όπως χαρτιά, κουρέλια και άλλα βρώμικα και μολυσμένα με σάπιους ρύπους υλικά, διότι είναι εστίες επιβίωσης τοξικών μυκήτων και βακτηριδίων.

Δεν μας πειράζει, αν στην κοπριά υπάρχουν χαλίκια ή μικρές πέτρες.


Καθαρισμός των συρμάτων ανάρτησης των κλαδιών των αμπελιών

Εικόνα 1 Τα αποτελέσματα της δράσης της μόλυνσης του σταφυλιού από το μύκητα Μαύρη σήψη [black rot (Guignardia bidwellii )], που είναι ο πιο διαδεδομένος μύκητας που μολύνει τα σταφύλια.Πηγή: http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft967nb63q;chunk.id=0;doc.view=print

 

Δεν αφήνουμε τίποτε να κρέμεται στα σύρματα του γραμμικού αμπελώνα μας από την προηγούμενη συγκομιδή.


Οτιδήποτε παραμένει πάνω στα οριζόντια σύρματα και τους κάθετους μεταλλικούς στύλους, πάνω στους οποίους στηρίζονται τα σύρματα καθαρίζονται πολύ προσεκτικά, διότι αποτελούν εστίες φιλοξενίας μούχλας και άλλων μυκήτων, όπως η μαύρη σήψη [black rot], ο περονόσπορος [Plasmopara viticola της οικ. των Peronosporaceae].
 

Εικόνα 2 Αμπελόφυλα που έχουν προσβληθεί από περονόσπορο. Πηγή: https://winegrapes.tamu.edu/grow/downy.html


Οι μύκητες αυτοί και οι σπόροι τους φιλοξενούνται σε ότι παραμένει στα σύρματα ανάρτησης από την προηγούμενη σοδιά και είναι πανέτοιμοι να βλαστήσουν με την πρώτη ευκαιρία, που θα τους δοθεί, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.


Η μυκητιάσεις προλαβαίνονται στον αμπελώνα Γκέλικος καθαρίζοντας από παντού τις μούμιες των τσαμπιών, απομακρύνουμε τους νέους μολυσμένους έλικες και κλαδεύουμε προσεκτικά αφήνοντας βέργες που δεν έχουν μολυνθεί.
 

Εικόνα 3 Σταφύλια που έχουν προσβληθεί από περονόσπορο. Πηγή: egrapes.tamu.edu/grow/downy.html

Αν εμφανιστούν αλλοιώσεις στα φύλλα κατά την άνοιξη, τα αφαιρούμε, συλλέγοντάς τα σε σάκους και όχι πετώντας τα στο έδαφος και στη συνέχεια καίγονται..


Πολύτιμη για την προστασία των σταφυλιών από τους διάφορους μύκητες και τον περονόσπορο είναι οι μηνιαίοι ψεκασμοί μόνον με βοδρυγάλειο πολτό.


Οι έλικες των ανώτερων συρμάτων μπορεί να αναπτυχθούν ακόμη και μετά τους ψεκασμούς, οπόταν σκληραίνουν και παραμένοντας τυλιγμένοι στα σύρματα, πρέπει να καθαριστούν με τη νέα χρονιά.
Οι παλιοί σκληροί έλικες έλκουν πουλιά γιατί τους χρησιμεύουν να χτίζουν φωλιές. Αυτό αποτελεί άλλη μια αφορμή για τον καθαρισμό τους.
 

Εικόνα 4 Κόφτης ξηρών ελίκων [large pliers-type toenail clipper]

Οι αποξηραμένοι έλικες αφαιρούνται με το χέρι, χρησιμοποιώντας τον κόφτη ξηρών ελίκων [Εικ. 4. αμπελουργικό ψαλίδι με κοντή μύτη]
Ο κόφτης καθώς έχει μικρή κάμψη στην κορυφή του κάθεται παράλληλα με το σύρμα και έτσι μπορεί να κόψει κάθε μορφής και μήκους έλικα.


Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο δεν μένει τίποτε πάνω στα σύρματα από την προηγούμενη χρονιά.

.
Στα σύρματα και στους κορμούς ή τα κλαδιά των αμπελιών δεν αφήνονται επίσης πλαστικοί σπάγκοι από βινύλιο, αλλά αφαιρούνται και απορρίπτονται σε σάκους απορριμμάτων. Οι πλαστικές ύλες αργούν να διασπαστούν, όταν πέφτουν στο έδαφος και γιαυτό συλλέγονται οπωσδήποτε.

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης