Είστε εδώ

Αλκοολικός τίτλoς

Τσάτσος Γεώργιος [Δρ}, Κορωπί
Χημικός, Βιοχημικός, Βιοτεχνολόγος

Αλκοολικός Tiτλoς
%Voλ: Είναι οι βαθμοί αλκοόλης που υπάρχουν στον μούστο την ώρα της ανάλυσης. Σε συνδυασμό με τους βαθμούς Baume που έχει ο μούστος την ίδια ώρα βρίσκονται οι βαθμοί του γλεύκους.

Προκειμένου για οίνους, η μέτρηση αυτή αντιπροσωπεύει την τελική ποσότητα αιθανόλης στον οίνο. Οταν λέμε ότι έχουμε, για παράδειγμα ένα κρασί 13%Vol εννοούμε ότι σε 100ml οίνου περιέχονται 13ml αλκοόλης.