Είστε εδώ

Τόπος [τερουάρ, terroiar (Γαλλική λέξη)]

Γκελης Ν. Δημητριος [Δρ],
Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικός Εμψυχωτής (Medical Life Coach)

Ως τόπος περιγράφεται το σύνολο των γεωγραφικών εδαφικών, κλιματικών, τεχνικών και ανθρωπίνων παραγόντων μιας οινικής περιοχής. Ο τόπος καλλιέργειας των αμπελιών αποτελεί παράμετρο της ταυτότητας ενός κρασιού.

Η διαμόρφωση του τόπου ενός αμπελώνα επηρεάζεται από την τοπογραφική διαμόρφωση (προσανατολισμός, υγρασία υπεδάφους, τη μηχανική και τη σύσταση του εδάφους, το μακρο-μεσοκλιμα που επικρατεί στην περιοχή (ημέρες ηλιοφάνειας, υγρασία εδάφους και ατμοσφαίρας, βρογχοπτώσεις), την πορεία της εξέλιξής του, την ποικιλία των αμπελιών της περιοχής, τις καλλιεργιτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται, την αμπελουργική και οινοποιητική παράδοση της περιοχής, τους ανθρώπους που καλλιεργούν τον αμπελώνα και τους ανθρώπους που φροντίζουν για καλλιεργηθεί επιμελώς ο αμπελώνας και να αξιοποιήσει τη συγγομιδή των σταφυλιών.

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σ΅χολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κόρινθος, pharmage@otenet.gr